Το μεσιτικό γραφείο Ν. ΑΓΑΘΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αττικής)

εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Π. Φάληρο.

Με πολυετή πείρα στη διαχείριση και προώθηση ακίνητης περιουσίας, έχει πλέον καταξιωθεί στην αγορά ακινήτων.

Εμπιστευθείτε μας για υπεύθυνη, γρήγορη και ασφαλή διαμεσολάβηση - διαπραγμάτευση και επικοινωνήστε μαζί μας για:

- Αγορές, Πωλήσεις, και Ενοικιάσεις Κατοικιών, Επαγγελματικών Ακινήτων ή Οικοπέδων.

- Αντιπαροχές

- Έκδοση Στεγαστικών Δανείων

- Νομικές και Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες

- Εκτιμήσεις Ακινήτων

- Ανακαινίσεις.