Ν. ΑΓΑΘΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Διαμέρισμα προς πώληση Τροκαντερό (Παλαιό Φάληρο)
€ 230.000, 122 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Παναγίτσα (Παλαιό Φάληρο)
€ 250.000, 120 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Φλοίσβος (Παλαιό Φάληρο)
€ 190.000, 124 τ.μ.
Διαμέρισμα προς πώληση Φλοίσβος (Παλαιό Φάληρο)
€ 480.000, 122 τ.μ.