Οικόπεδο προς πώληση Κέρκυρα

623 τ.μ. € 50.000

Κέρκυρα - Γιαννάδες. Οικόπεδο 623 τ.μ., εντός οικισμού, άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 400 τ.μ. Τιμή 50.000 ευρώ (κωδ. 17959 AG). Μεσιτικό Γραφείο - Ν. Αγάθος & Συνεργάτες

Κωδ.  17959 AG