Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  13857 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  10803 D

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  17486 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  13870 MD

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  13346 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  13230 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  15276 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  17485 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  17484 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  17483 D

Τοποθεσία στο χάρτη