Συντελεστής δόμησης: 3

Κωδ.  17480 D

Συντελεστής δόμησης: 3

Κωδ.  17479 D

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 3

Κωδ.  15609 MD

Τοποθεσία στο χάρτη

Κωδ.  12982 D