Συντελεστής δόμησης: 2.4

Κωδ.  17769 ME

Συντελεστής δόμησης: 0.6

Κωδ.  17742 NAN

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 0.8

Κωδ.  17732 NAN

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 0.6

Κωδ.  17651 V

Συντελεστής δόμησης: 6

Κωδ.  17552 V

Συντελεστής δόμησης: 0.6

Κωδ.  16567 V

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.4

Κωδ.  12661 AD

Συντελεστής δόμησης: 1.4

Κωδ.  15886 NAN

Τοποθεσία στο χάρτη

Συντελεστής δόμησης: 1.8

Κωδ.  14988 ME

Τοποθεσία στο χάρτη